€ 6,00
חודשי
MS 365 - Business Basic
€ 12,00
חודשי
MS 365 - APPS voor bedrijven
€ 14,00
חודשי
MS 365 - Business Standard
€ 40,00
חודשי
Microsoft 365 E3
€ 60,00
חודשי
Microsoft 365 E5
€ 9,00
חודשי
Microsoft 365 F3
€ 5,00
חודשי
OneDrive Starter
€ 9,00
חודשי
OneDrive Enterprise
€ 5,00
חודשי
Exchange Starter
€ 8,00
חודשי
Exchange Enterprise